Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

O jednotě

Orel jednota Žďár nad Sázavou

Libická 2295/1

591 01 Žďár nad Sázavou

IČ : 48897540

DIČ : CZ48897540

Orel jednota Žďár nad Sázavou je sportovní organizací, která se věnuje především podpoře sportu pro všechny. Působí však také v oblasti kultury a vzdělávání. Kromě tradičních sportovních aktivit (florbal, fotbal, volejbal) je provozovatelem sportovního zařízení Orlovna na Libické ulici ve Žďáře nad Sázavou. Součástí zařízení je fitness centurm, sportovní sál, restaurace a spinningový sál. V těsné blízkosti tohoto objektu je víceúčelové sportovní hřiště.
Orej jednota Žďár nad Sázavou je řízena radou jednoty, volenou řádnými členy této jednoty.

Rada jednoty
Nedělka Radek, Ing. – starosta jednoty; 702 006 434
Dolanský Jaromír – místostarosta jednoty; 604 348 977
Petr Janů, Ing. – sekretář; 776 602 266
Kotík Bohuslav; 607 194 984
Sodomka Pavel, Ing. – manager sportovních aktivit; 731 530 163
Svoboda Hynek, Mgr. – vedoucí fitness centra; 605 859 587

Revizní komise
předseda: Mokrý Stanislav, Ing.
členové: Dvořáková Marie, Šebelová Františka